Nyttig informasjon

Aldersgrense
Las Vegas har aldersgrense på 21 år for alkohol og gambling. De fleste hoteller har også 21-årsgrense ved booking av hotellrom. Det er imidlertid ingen problemer med å oppholde seg på casino om man ikke er 21 år. Mindreårige får ikke stå ved bordene og se, da får man beskjed om å gå unna. Førerkort fungerer bra som legitimasjon, men ved transaksjoner og registreringer er det pass som gjelder. ID-kort fra bank eller Posten godkjennes som oftest ikke. Det er ingen alderskontroll ved inngangen til casinoet, dette skjer ved spillebordene.

Elektrisitet
I USA har man 110v 60Hz spenning i strømnettet. Det er ikke det samme som i Sverige, hvor 240v 50Hz er det som brukes. Dette innebærer at ingen elektriske apparater som det ikke går an å benytte ved 110 volt, kommer til å fungere. Lader til mobil og kamera pleier ikke å være noe problem, men mange barbermaskiner og lignende fungerer ikke. Les hva som står på din lader før du drar. Reiseadapter er nødvendig.

Vann
Vannet i Las Vegas kommer fra Lake Mead, noen mil utenfor byen. Dette vannet har en liten smak av klor, men det går bra å drikke det. Noen sier imidlertid at man bør unngå det. Flaskevann er ganske dyrt på casinoene, så det beste er å kjøpe det i noen av butikkene utenfor. Husk at det er veldig varmt og tørt i Las Vegas om sommeren, så drikk ekstra mye da.

Tidsforskjellen
Tidsforskjellen er 9 timer mellom Las Vegas og Sverige. Las Vegas ligger i tidssonen Pacfiic Standard Time. I USA er det
sommertid fra og med andre søndag i mars, til og med første søndag i november. Deres sommertid sammenfaller altså ikke med
svensk sommertid, noe som gjør at tidsforskjellen er på 8 timer noen uker i året.

tidsforskjell mellom Norge og Las Vegas

Internett
Alle hotell har Internett, de fleste av dem trådløst. Flere av hotellene tar en avgift for bruk av Internett. Noen restauranter og caféer tilbyr gratis Internett, så undersøk i området der du bor om du kan finne et gratis nettverk.

Trafikken
Det er høyrekjøring som gjelder. Trafikken er ganske lik Sveriges, med noen unntak. Motorveiene er et av dem. De er ofte veldig store og har mange filer. Biler kjører forbi på begge sider. Ved rødt lys får man svinge til høyre ved stor forsiktighet. Blir man stående og vente på grønt lys, er det å forvente at bilen bak kommer til å tute. Føler man seg ikke trygg på å svinge til høyre ved rødt lys, er det uansett best å stå og vente på grønt.

Temperatur
I USA brukes Fahrenheits skala i stedet for Celsius, som her hjemme. Her kommer noen eksempler på bra temperaturer å kunne litt om. For alle andre temperaturforandringer, benytt formelen under. For mer informasjon om klimaet i Las Vegas, les mer under klima.

Fahrenheit til Celsius
°C = (°F – 32) * 5/9
32°F = 0°C
50°F = 10°C
68°F = 20°C
86°F = 30°C
104°F = 40°C

Vektmål
1 ounce (oz.) = 28,35g
1 pound (lb). = 453g

Rommål
1 pint = 0,473 l
1 quart = 0,946 l
1 gallon = 3,785 l

Lengdemål
1 inch = 2,54 cm
1 foot = 30,48 cm
1 yard = 91,44 cm
1 mile = 1,6 km

 

Las Vegas SE   Las Vegas DK   Las Vegas NO